2010. március 13., szombat

Jenei Gyula

látomás

a rímes játékok megkoptak,
halk lett szavam, rideg és konok;
távoli borzongás fut rajtam át,
s messzi tengerek partján
hidegül a homok