2012. május 11., péntek

B. Szabó Károly

Advent

talán csak a kimondott szó
maradt kimondatlanul
hangtalanul felragyogó
rég felejtett fázó ima
a szűkös szavakon túl
didergésben tetten ért
annyi sajgó tettemért
parázsló penitencia