2010. április 20., kedd

Iluh István

Vízcsepp-folyam...

Szerénységem elszerénykedtem
Reménységem elreménykedtem
Háborgásom elháborogtam
Bátorságom elbátorkodtam
Szegénységem elszegénykedtem
Tévelygésem eltévelyegtem
Álmaimat elálmodoztam
Vágyaimat elvágyakoztam
Barátságom elbarátkoztam
Imádságom elimádkoztam
Ölelésem elölelgettem
Szeretetem elszeretgettem
Butaságom elbutáskodtam
Gyávaságom elgyáváskodtam
Pityergésem elpityeregtem
Didergésem eldideregtem
Életemet eléldegéltem
A holnapot tegnap leéltem