2012. július 13., péntek

Szikora Zsó

Végtelen

Ha minden kezdetben
benne van a vég is,
e tézis önmagában
elegendő arra, hogy
életfelfogásom ravasz
mód összezavarja, és
feltegyem magamnak
a tétova kérdést,
végtére miért a cél,
s a küzdés, miért az
álom, ha úgyis megbánom
a végén, mit kezdettől
fogva kellett volna már,
elfogadva, mindenre
ugyanaz a sors vár
De ha minden kezdetben
benne van a vég is,
fordítva ugyanúgy igaz
kell legyen e tézis,
ami kétségtelenül
nyugtatólag hat rám, hisz
te vagy a kezdet és vég,
a végtelen mindenség.