2011. április 7., csütörtök

Jószay Magdolna

Este

Ha lement a Nap,
s a küzdelmeknek vége,
elcsendesülök.
Itt ülök, nézve
szép emlékeink
fényes lapjait.

Ha feljön a Hold,
s a csillagoknak fénye
töprengve ráül
a faágak hegyére,
megvilágítva
élő napjaink'.