2010. május 12., szerda

Turgut A. Akter

látással kezdve

a látás egy élmény

véget nem érő
folyton történő
csodás misztikus dicsőséges élmény
művészet
és ismeret

látón látottan
tömör tiszta fényben
sötét rejtett szívünkön belül
élünk tudatunk homályába ágyazottan
fényévnyire

de látomás rejlik ott
kulcsa az égiek
adományának
és mennyei gyönyöre
a megértés csúcsának
látni a jelenben lenni

életünk élni mindig csak nézni
adott fényben tükröződő fejlődésünk
mert nem nyelt el örökkön ismétlődő mintáival
áramkörökbe integrált holt emlékek sora
melyek mentén csak körbe kerülhetünk

látni az ismeretlent elérni vágyni

elhagyva múltat
élve a percet
jelenre találva
élménnyé változva
örök fény forrásánál partra érkezni

Tarnóc János fordítása