2010. február 27., szombat

Katona Brigitta

Egyszer az életben

Őszi réten feküdtünk
fehér arcú hold alatt
ketten a Mindenségben
apró földi létünk
gyönyörűségében
s így voltunk egyszer
az életben hatalmasok...