2012. június 6., szerda

Kiss Benedek

Csillag

Sötétben élek, bár süt a Nap,
vaksin nézem a sugarakat,
homály, mindenütt csak homály –
tündöklenek a sziklafalak.

Tapogatom a homályt,
hogy gyúrjak belőle csillagot.
El fújja Isten a homályt,
s a csillag az égen fölragyog.

Szívemben
a csillag föllobog.

Tört fénye, fotonja vagyok,
s mint egy sóhajtás,
elfogyok.