2012. március 6., kedd

Tamás Menyhért

Éveimre

Árnyékom a vendég:
bozótol bennem a csönd.

*
… Mintha a szó is
másképpen szólna:
élet, halál
belefér egyetlen szóba!

*
Akár a zuhanó tárgy:
e s é s e m
k i j e l ö l t
helyét tanulja.

*
Éber-mély hang:
Lépj, lépj közelébb,
s érezd Isten közelét!