2011. május 28., szombat

Halmai Tamás

Titkosírás

Amit az ágak hegye ír az égre,
olvashatatlan, mégis üzenet,
érthetetlen, de hinni gyámolít,
hogy a déli fény illusztráció
a kedves gondolataihoz,
s ha fölviláglik is a bensőséges,
csak a gyökerek titkosírásában.