2010. augusztus 25., szerda

Pilinszky János

Imádságért
-részlet-

Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben.
...
Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak Téged.
...
Fáradt vagyok, Istenem, kifárasztottak „kéréseim”, és megtéptek a világ „kérései”. Apostolod mondta, hogy a szeretet irgalmas, türelmes, nem kér, és nem panaszkodik. Add, hogy sose kívánjak „színen lenni”.
...
Ha mégis kérek Tőled imámban valamit: ne vedd el tőlem, ne vedd el tőlünk a kérés nélküli imádságot. A kérés nélküli imában nemcsak én, de az egész mindenség hallgat...
...
A nem kérő imádságban..., imádkozza bárki is, az egész világ térden áll a „teremtés egyességében”.