2010. június 30., szerda

Jószay Magdolna

Este

Ha lement a Nap, s a küzdelmeknek vége,
elcsendesülök. Itt ülök, nézve
szép emlékeink fényes lapjait.

Ha feljön a Hold, s a csillagoknak fénye
töprengve ráül a faágak hegyére,
megvilágítják élő napjaink'.