2010. április 2., péntek

Rainer Maria Rilke

Iniciálé

Szépséged egyre szórva oszd
szó és számítás nélkül.
Hallgatsz. De szólal ő: vagyok.
Ezernyi színben jön, ragyog
s elér mindenkit végül.

Farkasfalvy Dénes fordítása