2010. április 27., kedd

Jékely Zoltán

Álmodjon néha rólam
/részl./

Én nem tudom:
Megmarad-e
Kicsiny dalom
...jó szivében?

Áldott legyen
Az élete,
És csendesen,
Mint halk zene,
Kisérje ez a dallam.

Őrizze meg
Emlékemet
S ha szendereg,
Álmodjon néha rólam.