2010. június 12., szombat

Kabdebó Tamás

Légy jó

Légy jó, légy jó, az anyám mondogatta,
Légy erős, légy erős, mondta az apám.
A polgárleány a nemest akarta,
A dzsentrifiú meg-megbódult talán,

S e bódulatos szerelemből én
Talányos keverékként megszülettem,
S éltem a jók között gyengén
S a kárhozottak között erősen.