2012. január 2., hétfő

Zsiga Lajos

Csillagokhoz bujva(...)!
-részlet-

Kőlantomon kőversemet pengetem.
Élő szoborrá lettem: a sebezhetetlen.
...
Üszkös farönkök kiégett csendjében,
Csendben ülök a némaság víztükrében.
Ha majd rám találsz egyszer
A fénylő éjszakában,
Csillagokhoz bújva dideregve némán,
Ülj le mellém Kedvesem és ne sírjál.