2010. október 2., szombat

Kormányos Sándor

Október

Már szél-űzte varjak
szállnak el felettünk
a kopár mezőkön
kékes köd lebeg
s mogorván szürkén
omlik el az alkony
mint sóhaj terül szét
a néma táj felett.

Most csend jár az erdőn
révült furcsa érzés
mely átoson halkan
a fák hosszú során
és elmúlás rezdül
nyomában az ágon
majd avarba hullik
reszketőn puhán...