2009. november 29., vasárnap

Végh Tamás

Ars poetica

Holtig tanuló, jó pap vagyok,
aki a türelem és szeretet erényét
naponta gyakorolja,
s az önfegyelem
folyamatos lovagi tornáján
győzelmet győzelemre halmoz.